• Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 

 

Nage-waza
(tehnike bacanja)

 

Tachi-waza
(tehnike u stojećem stavu)

Sutemi-waza
(požrtvovane tehnike)

Te-waza
(ručne tehnike)

Koshi-waza
(bočne tehnike)

Ashi-waza
(nožne tehnike)

Ma-sutemi
(požrtvovane tehnike u napred)

Yoko-sutemi
(požrtvovane tehnike u stranu)

Seoi Nage
Tai Otoshi
Kata Guruma
Sukui Nage
Uki Otoshi
Sumi Otoshi
Obi Otoshi
Seoi Otoshi
Yama Arashi
Morote Gari
Kuchiki Taoshi
Kibisu Gaeshi
Uchi Mata Sukashi
Kouchi Gaeshi
Ippon Seoinage

Uki Goshi
O Goshi
Koshi Guruma
Tsurikomi Goshi,
Harai Goshi
Tsuri Goshi
Hane Goshi
Utsuri Goshi
Ushiro Goshi
Daki age*
Sode Tsurikomi Goshi

Deashi Harai
Hiza Guruma
Sasae Tsurikomi Ashi
Osoto Gari
Ouchi Gari
Kosoto Gari
Kouchi Gari
Okuriashi Harai
Uchi Mata
Kosoto Gake
Ashi Guruma
Harai Tsurikomi Ashi
O Guruma
Osoto Guruma
Osoto Otoshi
Tsubame Gaeshi
Osoto Gaeshi
Ouchi Gaeshi
Hane Goshi Gaeshi
Harai Goshi Gaeshi
Uchi Mata Gaeshi

Tomoe Nage
Sumi Gaeshi
Ura Nage
Hikikomi Gaeshi
Tawara Gaeshi

Yoko Otoshi
Tani Otoshi
Hane Makikomi
Soto Makikomi
Uki Waza
Yoko Wakare
Yoko Guruma
Yoko Gake
Daki Wakare
Uchi Makikomi
Kani Basami
Osoto Makikomi
Uchi Mata Makikomi
Harai Makikomi,
Kawazu Gake*

 

 

Katame-waza
(tehnike kontrole)


Osae-komi-waza
(tehnike držanja)

Shime-waza
(gušenja)

Kansetsu-waza
(poluge)

Kuzure Kesa Gatame
Kata Gatame
Kami Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame
Joko Shiho Gatame
Tate Shiho Gatame
Kesa gatame

uki gatame

koshi gatame

ura gatame

tate sankaku gatame

Nami Juji Jime
Gyaku Juji Jime
Kata juji Jime
Hadaka Jime
Okuri Eri Jime
Kataha Jime
Do Jime *
Sode Guruma Jime
Katate Jime
Ryote Jime
Tsukkomi Jime
Sankaku Jime

Ude Garami
Ude Hishigi Juji Gatame
Ude Hishigi Ude Gatame
Hiza Gatame
Ude Hishigi Waki Gatame
Ude Hishigi Hara Gatame
Ashi Garami *
Ude Hishigi Ashi Gatame
Ude Hishigi Te Gatame
Ude Hishigi Sankaku Gatame

 

 

Atemi-waza
(udarci)

 

 

Ashi-ate-waza
(udarci nogom)

Ude-ate-waza
(udarci rukom)

Ushiro-geri *
Yoko-geri *
Naname-geri *
Mae-geri *
Taka-geri *
Mae-ate *

Ushiro-ate *
Kirioroshi *
Naname-uchi *
Naname-ate *
Yoko-ate *
Kami-ate *
Tsukiage *
Shimo-tsuki *
Ushiro-tsuki *
Ushiro-sumi-tsuki *
Tsukkake *
Yoko-uchi *
Ushiro-uchi *
Uchioroshi *
Tsukidashi *
Ryogan-tsuki *

 

 

 

 

Kate

( forme )

 

   

   Nage no kata

   Katame no kata

   Kime no kata

   Ju no kata

   Kodokan goshin-jutsu

Seiryoku-Zenyo-Kokumin-Taiiku

  Itsutsu no kata

  Koshiki no kata

  Gonosen no kata -nije priznata

  Ura no kata    -  nije priznata

  Kaeshi no kata  -nije priznata

  Go no kata  -  nije priznata

Copyright ©2018 www.judoindjija.rs - Design by Top 10 Binary Options
f t g m